Λογοθεραπεία

        Η Λογοθεραπεία έχει ως στόχο την σωστή ανάπτυξη ή αποκατάσταση του λόγου, παρεμβαίνοντας σε προβλήματα που έχουν σχέση με την ομιλία, τη φωνή, τη μάσηση και την κατάποση, και γενικότερα τις λειτουργίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.