Ποιοι είμαστε

Το κέντρο μας στελεχώνεται από ομάδα ειδικών θεραπευτών - εκπαιδευτών που εργαζονται  επί χρόνια στην αποκατάσταση δυσχερειών σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης λειτουργίας και ανάπτυξης. Αυτοί οι τομείς αφορούν:

  • τον τρόπο που μιλάμε και επικοινωνούμε,
  • τον τρόπο που χειριζόμαστε καθημερινά αντικείμενα,
  • τον τρόπο που κινούμαστε μέσα στον χώρο,
  • την αυτονομία και την αυτο-εξυπηρέτησή μας,
  • την συγκέντρωση και την προσοχή μας, που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η μάθηση
  • τον τρόπο που χειριζόμαστε τις σκέψεις , τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας.

     Η ομάδα μας απαρτίζεται από Λογοθεραπευτές,  Εργοθεραπευτές και  Ψυχολόγο, η οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης εξατομικευμένου προγράμματος και της καθημερινής εποπτείας για την κατάλληλη και ομαλή διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών όλων των ειδικοτήτων.


     Συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με Παιδοψυχίατρο ,αλλά και άλλους επαγγελματίες ,ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.

Λειτουργία του κέντρου

   Η λειτουργία του κέντρου Special Skills βασίζεται στη συνεργασία και στην ομαδική δουλειά. Βασικός γνώμονας για το θεραπευτικό πλάνο είναι οι ανάγκες του παιδιού ή του ενήλικα, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικίατις δυνατότητές του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και άλλους ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η αντίληψη, η νοημοσύνη ,η συναισθηματική κατάσταση και η συνολική συμπεριφορά του.  Ταυτόχρονα παρέχουμε συμβουλευτική στους γονείς διατηρούμε στενή επαφή με  την οικογένεια του παιδιού.

Ευελιξία προγράμματος
    Το είδος και το περιεχόμενο των συνεδριών κάθε ατόμου, επανεξετάζεται τακτικά και όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις αναθεωρείται και ανανεώνεται . Στόχος μας είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών του θεραπευόμενου και η ιεράρχηση αυτών των αναγκών σε συνεργασία με τον ίδιο και την οικογένειά του.