Αξιολόγηση και Παρέμβαση σε Μαθησιακές Δυσκολίες


Στο κέντρο μας, προσφέρεται η δυνατότητα Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών με την εφαρμογή του διαγνωστικού εργαλείου "Αθηνά Τεστ", για το οποίο έχουμε αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών,δηλ. μαθητές Νηπιαγωγείου έως και Δ'δημοτικού, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερα παιδιά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα,   διεξάγεται ολοκληρωμένος  έλεγχος του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού σύμφωνα με την ύλη της τάξης στην οποία φοιτεί με άτυπα τεστ εξέτασης:

  • στην ανάγνωση
  • στην παραγωγή γραπτού λόγου
  • στην μαθηματική επάρκεια
  • στις επιτελικές λειτουργίες
  • στην γλωσσική επάρκεια