Ειδική Αγωγή

         Ειδική αγωγή χρειάζεται το άτομο που φαίνεται να μην ανταποκρίνεται σε κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας. Είναι η εκπαίδευση του ατόμου σε διάφορους τομείς με τρόπους και τεχνικές που προσαρμόζονται ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.