ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ : WISC-V

Το τεστ WISC-V είναι η 5η έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης για παιδιά του Wechsler. Η κυκλοφορία της συγκεκριμένης έκδοσης, όπως και των προηγούμενων εκδόσεων ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών.

Το 2017 κυκλοφόρησε η ελληνική έκδοση,αφού προηγήθηκε μια πολύχρονη διαδικασία στάθμισης σε ελληνικό πληθυσμό με επιστημονικώς υπεύθυνη την κα Αριάδνη Στογιαννίδου, καθηγήτρια τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Μετά από τις εκδόσεις WISC-III και WISC-IV, στο WISC-IV γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων της κλίμακας και εφαρμόζεται μια νέα , πιο σύγχρονη θεώρηση της νοημοσύνης με περισσότερες από δύο διαστάσεις (πρακτική - λεκτική νοημοσύνη). Οι διαστάσεις αυτές, πέρα από τη Συνολική Διάσταση που αντιπροσωπεύεται από τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης είναι:

  • Λεκτική Κατανόηση
  • Ρέων Συλλογισμός
  • Οπτικοχωρικός Συλλογισμός
  • Εργαζόμενη Μνήμη
  • Ταχύτητα Επεξεργασίας Πληροφοριών
Η χρήση της κλίμακας Wechsler κρίνεται απαραίτητη στη διάγνωση, αξιολόγηση και τοποθέτηση στόχων κατά τον σχεδιασμό του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος του κάθε παιδιού ,καθώς και στον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες του παιδιού.


Χορηγείται αποκλειστικά απο  ψυχολόγο µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο εργαλείο.

Bάλια Ζέρβα- Ψυχολόγος , υπεύθυνη χορήγησης WISC-V στο Κέντρο Special Skills