ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ : WISC-V

Το τεστ WISC-V είναι η 5η έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης για παιδιά του Wechsler. Η κυκλοφορία της συγκεκριμένης έκδοσης, όπως και των προηγούμενων εκδόσεων ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών.

Το 2017 κυκλοφόρησε η ελληνική έκδοση,αφού προηγήθηκε μια πολύχρονη διαδικασία στάθμισης σε ελληνικό πληθυσμό με επιστημονικώς υπεύθυνη την κα Αριάδνη Στογιαννίδου, καθηγήτρια τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Μετά από τις εκδόσεις WISC-III και WISC-IV, στο WISC-IV γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων της κλίμακας και εφαρμόζεται μια νέα , πιο σύγχρονη θεώρηση της νοημοσύνης με περισσότερες από δύο διαστάσεις (πρακτική - λεκτική νοημοσύνη). Οι διαστάσεις αυτές, πέρα από τη Συνολική Διάσταση που αντιπροσωπεύεται από τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης είναι:

  • Λεκτική Κατανόηση
  • Ρέων Συλλογισμός
  • Οπτικοχωρικός Συλλογισμός
  • Εργαζόμενη Μνήμη
  • Ταχύτητα Επεξεργασίας Πληροφοριών
Η χρήση της κλίμακας Wechsler κρίνεται απαραίτητη στη διάγνωση, αξιολόγηση και τοποθέτηση στόχων κατά τον σχεδιασμό του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος του κάθε παιδιού ,καθώς και στον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες του παιδιού.

Επίσης, παρέχει πιστοποίηση του βαθμού της νοητικής υστέρησης κατά την υποβολή δικαιολογητικών για ποσοστό αναπηρίας ΚΕΠΑ. 


Χορηγείται αποκλειστικά από ψυχολόγο µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο εργαλείο.

Bάλια Ζέρβα- Ψυχολόγος MEd,  υπεύθυνη χορήγησης WISC-V στο Κέντρο Special Skills