Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Ποιοι είμαστε

     Το κέντρο μας στελεχώνεται από ομάδα ειδικών θεραπευτών - εκπαιδευτών που εργαζονται  επί χρόνια στην αποκατάσταση δυσχερειών σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης λειτουργίας και ανάπτυξης. Αυτοί οι τομείς αφορούν:


  • τον τρόπο που μιλάμε και επικοινωνούμε,
  • τον τρόπο που χειριζόμαστε καθημερινά αντικείμενα,
  • τον τρόπο που κινούμαστε μέσα στον χώρο,
  • την αυτονομία και την αυτο-εξυπηρέτησή μας,
  • την συγκέντρωση και την προσοχή μας, που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η μάθηση
  • τον τρόπο που χειριζόμαστε τις σκέψεις , τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας.

     Η ομάδα μας απαρτίζεται από  Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ψυχολόγο, που έχει την ευθύνη της κατάρτισης εξατομικευμένου προγράμματος και της καθημερινής εποπτείας για την κατάλληλη και ομαλή διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών όλων των ειδικοτήτων.


     Συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με Παιδοψυχίατρο ,αλλά και άλλους επαγγελματίες ,ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.