Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Ευελιξία προγράμματος

        Το περιεχόμενο και το είδος των συνεδριών που χρειάζεται κάθε άτομο, επανεξετάζεται τακτικά και , όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις ,αναθεωρείται και ανανεώνεται . Στόχος μας είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών του κάθε ατόμου και η ιεράρχηση αυτών των αναγκών σε συνεργασία με τον ίδιο και την οικογένειά του.