Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Λειτουργία του Κέντρου

        Η λειτουργία του κέντρου βασίζεται στη συνεργασία και στην ομαδική δουλειά. Βασικός γνώμονας για τα εκπαιδευτικά ή θεραπευτικά προγράμματα είναι οι ανάγκες του ενήλικα ή του παιδιού με το οποίο θα συνεργαστούμε, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία του, τις δυνατότητες, το περιβάλλοντα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και άλλους ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η αντίληψη, η νοημοσύνη ,η συναισθηματική κατάσταση και η συνολική συμπεριφορά του. Η Ψυχολόγος- Υπεύθυνη του κέντρου εξετάζει όλα τα παραπάνω, συντονίζει την ομάδα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.